Instalacje elektryczne

Zakres robót

Roboty elektryczne:

    przyłącza kablowe i napowietrzne
    linie kablowe
    linie napowietrzne
    instalacje elektryczne (pełny zakres)
    rozdzielnice elektryczne
    oświetlenie i iluminacje
    konserwacja oświetlenia
    stała konserwacja Firm i Wspólnot Mieszkaniowych
    stała współpraca z projektantami instalacji elektrycznych
    oraz wiele innych robót elektrycznych

Pomiary elektryczne:

    pomiary rezystancji izolacji dla przewodów i kabli elektrycznych
    pomiary rezystancji izolacji dla przewodów niskonapięciowych
    pomiary skuteczności zerowania – pętli zwarcia
    pomiary wyłączników różnicowych i ich czasy zadziałania
    pomiary instalacji odgromowych
    metryki instalacji odgromowej
    pomiary oświetlenia
    pomiary lokalizacyjne przewodów i tras kablowych
    lokalizacja przerw i zwarć w przewodach elektrycznych

 

Protokoły z wykonanych pomiarów wystawiamy w licencjonowanym oprogramowaniu PROTON. Pomiary wykonujemy miernikami renomowanej firmy SONEL. Posiadamy odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia do wykonywania prac kontrolno pomiarowych.

Sieci komputerowe:

    instalacje sieci komputerowych
    montaż szaf rackowych i urządzeń rozdzielczych (patch paneli)
    sprawdzanie miernikiem przewodów UTP pod kątem prawidłowego zaprasowania końcówek   i ułożenia żył

Instalacje teletechniczne:

    instalacje alarmowe
    montaż i konfiguracja systemów alarmowych firmy SATEL
    instalacje domofonowe i wideo domofonowe
    montaż i konfiguracja systemów domofonowych i wideo domofonowych
    instalacje TV
    montaż anten TV
    kontrola dostępu
    instalacje telefoniczne

 

Oferujemy ciekawe rozwiązania z dziedziny instalacji alarmowych, które można wykorzystać do sterowania urządzeniami w domach jak i firmach, między innymi:

    sterowanie roletami
    sterowanie dowolnym urządzeniem elektrycznym poprzez jego załączenie lub wyłączenie (oświetlenie itd…)
    kontrola dostępu do pomieszczeń

Monitoring wizyjny IP

    instalacje cyfrowe monitoringu wizyjnego
    instalacje analogowe monitoringu wizyjnego
    montaż kamer, urządzeń i konfiguracja systemów rejestracji wideo
    stała konserwacja urządzeń

    Wysokie rabaty na urządzenia do rejestracji wideo oraz na kamery cyfrowe i analogowe.